Profesjonell rusbehandling for alle

08 juli 2019
Maria Laugesen
Profesjonell rusbehandling for alle

Rusavhengighet er alltid en alvorlig problematikk, uansett om det er snakk om et mangeårig misbruk, eller kun om begynnende tendenser til avhengighet. For personen selv går det fort ut av kontroll, og i løpet av kort tid er det ikke mulig å se en vei ut av misbruket igjen. Det samme gjelder for pårørende som kjenner til avhengigheten, og som ofte føler seg magtesløse fordi de ikke klarer å hjelpe. Selvom man som familie eller venn kan gi støtte, råd og forsøke og hjelpe så godt man kan, så er dette ofte ikke nok, og man har ikke de nødvendige redskaper eller den nødvendige viten til å gi den riktige hjelpen.

Av den grunnen kan det klart anbefales å søke til profesjonell hjelp når det er snakk om rusavhengighet. Med profesjonell rusbehandling vet du at det er utdannede fagfolk som skal ta hånd om deg og hjelpe deg gjennom prosessen. Det kan for eksempel være psykologer som kan gi veiledning, redskaper og økt motivasjon til den rusavhengige, og som har de nødvendige kompetanser til å hjelpe godt på vei. Eller det kan være leger som sørger for at den helsemessige delen er i orden, og at du kan få medisinsk avrusing for å forebygge eller minske abstinenssymptomer.

Hos Heimveg kan du få profesjonell avrusing av utdannede fagfolk som har mange års erfaring på området. I skjermede omgivelser får du den behandlingen du har behov for, uansett din alder, ditt misbruk og din øvrige helse. På https://www.heimveg.no/ kan du lese mer om deres tilbud, hva en behandling består av, og hvilke mål dere arbeider mot. Det er et viktig og modig trinn mot en fremtid uten rusavhengighet, som kan og vil ha positive konsekvenser for både deg selv og pårørerende rundt deg. Kontakt Heimveg i dag, og hør hvordan de kan hjelpe deg.

Flere nyheter